Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAGT

J. H. SPEENHOFFS LIEDJES, WIJZEN EN PRENTJES.

Ie, 2e, 3e, 4e, EN 5e BUNDEL MET PIANOBEGELEIDING.

PRIJS PER BUNDEL ƒ 0,50. IN LINNEN GEBONDEN ƒ 0,75. DE VIJF BUNDELS IN ÉÉN LINNEN BAND SAMENGEBONDEN ƒ 2,90

INHOUD le BUNDEL: Voorwoord - Moeders brief - Kleine kleülers -^^ Triier'-'^n %"erkb"'ngHerdersliedje -

S^relfili?^—'"De Hefde "—^Vreugde* —'^"s^ei^—^Balladè^KunegoV^ — ï-^.defgèsjh^denis — De Vegetariërs^ pTardetraïn

"wVeisjTs van'df^H^BTs.^I^lawaa'^'uderU6—'ode a^nde'blauwe zee —Een goede les — Paradoksen (gelijkenissen — De luikertante.

INHODD 2e BUNDEL: 't Broekie van Jantje - De geschiedenis van twee aardige menschen - De e$ncthai pegèuJ'ièrs'Tl -Vapus'in

£o"2 - De B,wee bedelaars - De nieuwe' drankwet _ Gevolgen un ' -.e J,™!'&TSL en jage'rs - Loflied op generaal

Rotterdam — De Reis-Minister — Sintersklaas in Amsterdam — De klacht ^an«en vrouwen — T>e Haarlemsche Naaktlooper — De brief

E E"^—nrfmffiri.r-V.rs 7.5!-"&:=« —- - '««*"■ -

een Kamerlid — Kloris en roosje.

INHOUD 3e BUNDEL: De vijf equipages van een schooier — Het kind van de *°nde^—De ^®ajVaifkMl1,1a3Dt.- eerst^klant - Eerbied voor de aan haar vrijer — De verloopen student — De ouwe knutselaar " . rif geleerde lieer - De ontslagen tuchthuisboef — De eleva-

wetten - EeJbied voor de wetten 11 - De gevolgen der beschavmg^- Anna liane -^e^eleerde A«gedame, (Amsterdamsche) - Spotlied op At

t0" - SLne^tS-eDéieonuwf snoeper - Walmen zegt e^ wat men denkt - Lentelied - De val van Kuyper - Afloop van een werkstaking

Dordtsche praatjes — De klapsigaar, geschiedenis zonder woorden — Opoe.

INHOUD 4e BUNDEL: Opoe - Gemeubileerde kamers - Een "^'Si^ dat nicn nooit v®£jj*ejRoUerdVmsche nieuwtjes - Boscoopsche Ruiiter — Isadora Duncan Duitsche • endschap II - Ons Hollandsch 'deaal - Haagjthe nieuwtjes «o h ^ _ Da, doct

nieuwtjes - Leidsche nieuwtjes - De zeven plicWen var, r^ ouw _ t K nd v_an de zonde^ a„een _ Het diner van-meneer Boon - Lente-

INHOUD 5e BUNDEL: De verloren zoon - De jaloersche "ouwen - Dej verHefde ™™eBn 5'ons'Holland^che^deaal'6-1 De'v^f pUchten van mft<lfiar _ De stille zwabber — De hooge hoed — l)e begrafenis \an een >riJ8ez® Kiesrechtliedie — 't Onderzoek naar t vaderschap —

"n man - Twee verlX stakkers - Eerman met vij tlen kinderen, -H - Het moederhart - Twee poppen -

Sluiten