Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De toestanden in het arbeidersgezin hebben in de laatste jaren groote veranderingen ondergaan. Terwijl veelal de uitbuiting van de vrouw in de fabriek haar en haar gezin lager deed zinken, wekte aan den anderen kant de drang tot verzet tegen de slechte toestanden ook de vrouwen op tot deelneming aan het vereenigingsleven. Dit had een ontwikkelende uitwerking op haar, die nog niet in de allertreurigste omstandigheden verkeerden.

Het rijke, nieuwe leven dat nu opbloeit in het gezin der vooruitstrevende arbeiders roept ook de lust naar hooger beschaving wakker. Daarmee zal steeds meer gepaard gaan belangstelling in de opvoeding der kinderen. En de moeders zullen gaan inzien welk een krachtig middel bij de opvoeding het mooie boek kan zijn, hoeveel kwaad slechte boeken kunnen doen en zij zullen zich rekenschap willen geven, wat haar kinderen zoo al lezen. Wanneer de moeders echter begrijpen van hoeveel waarde het lezen van mooie boeken voor haar kinderen is, zullen zij zich afvragen, hoe zij aan die boeken moeten komen. De meeste boeken zijn veel te duur voor haar beurs. Goedkoope, goede boeken zullen in een klein land als het onze wel altijd uitzonderingen blijven. Het middel om haar kinderen te doen genieten van het schoone, dat door de schrijvers en teekenaars toch ook voor de arbeiderskinderen gemaakt wordt, moet de Bibliotheek zijn. De moeders moeten haar invloed uitoefenen in de vereenigingen van arbeiders en arbeidsters, opdat er bij de bestaande bibliotheken, afdeelingen

Sluiten