Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeder: Je krijgt het niet, je krijgt het niet, Al stond je ook op je kopje.

Kind: Och moeke, maar één dropje! —

Wat is dat een verdriet!

Moeder: Je krijgt het niet, je krijgt het niet.

Je zult nog veel begeeren,

Je zult nog veel ontberen,

Dat moet je vroeg reeds leeren:

Je krijgt het niet.

Zulk een versje grijpt het kind aan, het is werkelijk een verhaal voor hem uit zijn eigen leven. Dat kind dat zoo dolgraag wil proeven van die «vlierstroop en geleien», daar voelt hij iets voor, dat leeft voor hem, dat is hij zelf. Die oude versjes van Goeverneur l) zijn nog altijd onovertroffen. Ze leven dan ook voort van ouders op kinderen. Versjes als: «Toen onze Mop een Mopje was», «'t Is Kermis, 't is Kermis», enz. enz., al die versjes, die de kinderen zoo graag zingen, vertellen iets uit hun eigen leven; ze zijn niet flauw, niet kinderachtig, niet zinneloos. Er is handeling in.

Wanneer ze niet uit een bibliotheek gelezen kunnen worden, zijn de meeste mooie prentenboeken voor 't arbeidersgezin onbereikbaar door den hoogen prijs. Wij hebben echter enkele goedkoope prentenboekjes van Nellie: «Een Geheim», «De Perzikepit», «Het gestolen Mandje», «De Witte Beer», «Het onnadenkende Lammetje», «Het Kransbrood», »De Hoeve en andere Verhaaltjes». Dit zijn boekjes van 25 en 35 ets., die heel mooi zijn om voor te lezen voor de kleintjes. Ook bezitten wij tegenwoordig een aantal eenvoudige, goedkoope en mooie boekjes in de nieuwere schoolleesboekjes, die evengoed in het gezin als op de school gebruikt kunnen worden. Teekenaars van talent hebben ze alleraardigst geïllustreerd. Het laatste deeltje nu pas uitgekomen, is het begin van een nieuwe serie, waarin

1 Gouverneur is daarom geen schrijver, van wien onvoorwaardelijk alles goed te keuren is.

Sluiten