Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakkige kennis aankweeken, maar ook is het mogelijk, dat zij de lezers opwekken tot diepere studie van wetenschappen, die zij op deze wijze hebben liefgekregen.

Öm de kinderen lust te doen krijgen in de zoogenaamde leerzame lectuur is een goed middel, dat men bij het uitreiken van het mooie boek in de bibliotheek, een leerzaam boekje mee naar huis geeft. Onwillekeurig worden de prentjes hiervan dan eens bekeken, en zoo langzamerhand begint de belangstelling te komen, vooral bij kinderen die van natuur een goeden aanleg hebben.

Wanneer de moeders tijd kunnen vinden om mooie boeken met haar kinderen samen te lezen en te bespreken, dan zullen ze den goeden invloed daarvan ondervinden voor eigen ontwikkeling, zoowel als voor die harer kinderen, terwijl het den vertrouwelijken omgang met de kinderen bevordert.

Dan zal het kinderboek een bron van geluk worden voor moeder en kind.

Wanneer het ontwikkelende boek voor de aankomende jeugd een opwekking kan zijn om zich kennis te veroveren, dan zal het de zedelijke kracht versterken van de jongens en meisjes, die de mannen en vrouwen zullen zijn van straks.

Hooger beschaving, dieper kennis en meer geluk kan het Boek aan het Volkskind schenken. Laat ons zorgen dat het die schoone taak vervult. Dan zal het »lezen« een klein deel kunnen vergoeden van alles wat het arbeiderskind te kort komt in opvoeding en ontwikkeling.

Sluiten