Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het huis is rijk

Dat blij op kroost mag roemen,

Maar eigen kroost ook kindren Gods

[te noemen,

Wat vreugd is aan dat heil gelijk'.'

Nu vindt het U,

Nog eer het U kon vragen;

Door d'ouders is het kind U opgedragen, En Vader! het behoort aan U.

li.

Van het avondmaal geldt evenzeer als van den doop, dat het niet door Jezus, den profeet, als kerkelijke plechtigheid kan zijn ingesteld. .Maar wel neemt men aan, dat Jezus tijdens den paaschmaaltijd woorden heeft gesproken, welke tot de kerkelijke inzetting van „het heilig Avondmaal" aanleiding konden geven.

Sommigen zijn evenwel van een geheel tegenovergesteld gevoelen. Zij meenen, dat de bewerkers van onze evangeliën aan Jezus die woorden, welke wij in hunne geschriften lezen, hebben in den mond gelegd om voor de avondmaalsviering, die buiten Jezus, ook nog buiteu zijne eerste volgelingen om, is ontstaan, een aanknoopingspunt in Jezus' leven te vinden.

In de oudheid was het een algemeen verspreid denkbeeld, dat het gebruik van gewijde spijs en drank deel deed verkrijgen aan het leven der godheid, die men door zulk een gewijden maaltijd eerde. In vele heidensche godsvereeringen maakte de «heilige maal-

Sluiten