Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit hetzelfde glas of kopje te drinken? Liefst heeft ieder eigen gereedschap, Buitenshuis zal men ter dege opletten, of alle regelen der zindelijkheid zijn in acht genomen. Doch in de kerk zou men drinken uit denzelfden beker, waaraan wie weet? iemand de lippen heeft gezet, die van zindelijkheid geen Hauw begrip heeft, of lijdt aan eene besmettelijke kwaal.

Dat bezwaar is inderdaad van kracht; evenals men in Engeland het bezwaar is gaan voelen tegen de wijze waarop de eed aldaar wordt afgelegd, n.l. door den bijbel te kussen. Maar het gaat natuurlijk buiten de waarde en beteekenis van het avondmaal zelf om. Ook is het te ontgaan.

Dat kan geschieden door de invoering van vele bekertjes, zoovele als er personen aan één tafel kunnen plaats nemen, terwijl zij telkens na gebruik behoorlijk worden schoongemaakt.

Eerst lijkt dat vreemd, ja in strijd met het eigenaardige der gemeenschappelijke gedachtenisviering.

Er is iets vriendelijks in dat gezamenlijk drinken uit éénen beker, iets vertrouwelijks en broederlijks; ja het woord „drinkt allen daaruit" schijnt het zelfs voor te schrijven. Genoemde woorden echter komen niet in de oudste berichten voor. Marcus zegt alleen: ,,en zij dronken allen daaruit". Eerst toen de viering het karakter van een kerkvorm begon aan te nemen, legde men Jezus de imperatieve woorden in den mond. Dat evenwel daargelaten, men moet nooit vergeten, dat de eischen der hygiëne tegenwoordig geheel anders zijn dan destijds. Bovendien is dat gemeenschappelijk karakter al lang tot schijn geworden.

Sluiten