Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE

CHRISTELIJKE

FEESTDAGEN

DOOR

DR. L. KNAPPERT,

Hoogleeraar vanwege de Ned. Herv. Kerk te Leiden.

Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.

AMSTERDAM VAN HOLKEMA & WARENDORF 1908

1 ex. 15 ct.; 50 ex. 6.50 gulden; 100 ex. 12 gulden.

Sluiten