Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord vooraf bij den tweeden druk.

Na achttien jaren een boekje als dit herzien, verbeteren en aanvullen was een werk, dat niet licht viel. Want ook al is men in hoofdzaken dezelfde gebleven, er is zooveel wat men anders zeggen wil. Ik heb mijn best gedaan het oorspronkelijke te behouden en toch het nieuwe te geven; moge de vergelijking met den eersten druk loeren, dat mij dit niet is mislukt. Polemiek is bijkans geheel geschrapt — op het positieve in ons vrijzinnig christendom is nog meer nadruk gelegd — een hoofdstuk over den Zondag is geheel nieuw ingevoegd. Tiet boekje mocht geen boek worden en dit te bedenken stemme den lezer tot zacht oordeel: het valt veel gemakkelijker over eenig onderwerp 300 dan 30 bladzijden te schrijven. Voor behingen als die hier worden bepleit zijn de tijden niet gunstig. Laat het zijn — zoo maar hier of daar het geschriftje helpt handhaven wat wij niet zouden verliezen dan tot onze groote schade.

Leiden, 21 Juni 1908. L. Knappert.

Sluiten