Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN.

De volgende bladzijden werden geschreven met den wensch uit te spreken wat de christelijke feestdagen voor ons zijn, althans zijn kunnen. Velen van dit geslacht weten nauwelijks meer welke hunne beteekenis zij; ook zijn er van meening, dat wie de waarachtigheid niet langer kan aanvaarden van de wonderdadige gebeurtenissen, tot welker herinnering die feesten ingesteld heeten, ze als eerlijk man niet meer vieren mag. In den loop der jaren zijn een aantal volksgebruiken, aan de christelijke feesten verbonden, uitgestorven tot groote schade van de lleurigheid en de schilderachtigheid van dat volksleven. Zoo heeft van allerlei samengewerkt om in onze wereld den glans dezer dagen te doen tanen, hun godsdienstigen invloed te doen afnemen. Daartegen zal het schrijven van een klein boekje zeker weinig doen. Doch het kan althans uitspreken, waarom voor vrijzinnige christenen zij hunne beteekenis aller-

Sluiten