Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minst verloren, dagen van goede boodschap bleven, oorzaak tot groote blijdschap.

Wij willen de feesten, deze «zinnelijke vermaningen, waardoor de geschiedenis van Jezus gedurig in de harten der geloovigen vertegenwoordigd wordt,« naai' de gewone volgorde behandelen : Kerstmis, Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, waarbij wij dan nog den Zondag voegen en het Protestantsche feest, den Hervormingsdag.

KERST M I S.

»0, Kerstnacht, schooner dan de dagen,<r zong eenmaal Joost van den Vondel in zijn beroemd treurspel, »Gijsbrecht van Aemstel,« en een kerstpreek van een oud kerkvader bevat onder meer deze woorden: »Een feest nadert, dat, meer dan alle andere, eerbied wekt, de moeder van alle feesten.« Ook nu nog heeft het woord zijn gewijden klank niet gansch verloren en gaat er bekoring van uit over eiken niet geheel onaandoenlijken mensch. De herdenking van Jezus' geboorte is een huiselijk feest: daarbuiten, wit besneeuwde velden en zachtkens nêerdalende vlokken, bevroren vloed en ijzige wind; daarbinnen, huiselijkheid en gezelligheid. Als 't

Sluiten