Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar even kan, moet men op Kerstavond zien in de vlammen van het eigen vuur, en zij, die verre zijn, denken liefdevoller en inniger nog dan anders aan het oude huis. De geest van den man Jezus heeft zijnen invloed geoefend op den geboortedag van het kindeke.

De kerstboom burgert onder ons hoe langer zoo meer in. Hij wordt ontstoken in vele kamers en in vele zalen voor zondagschoolkinderen, en vooral in dit laatste geval gaat er wel eene zekere bekoring van uit om hem in zijne pracht te zien, bewonderd door de blijde oogen van kinderen, die, arme stumperds, misschien thuis heel weinig vreugde kennen. Maar wij kunnen toch niet vergeten, dat hij een indringer is op vaderlandsche erve en een gevaarlijke mededinger wordt van ons oud-nationaal Sinterklaasfeest en dat er met het »Christkindje« — men gebruikt reeds het Duitsche woord zonder het te weten — al meer wordt gesold dan voor zuiver Nederlandsch volksleven wenschelijk is. Bovendien het wezenlijke van Kerstmis vertolkt ook de kerstboom niet. In de deftige salons, waar hij op Kerstavond brandt, geeft hij een soort van verfijnde, door uitheemsch tintje verfatsoenlijkte Sinterklaaspret, zonder dat er om de hoofdzaak veel wordt gedacht.

Want voor den christen moet er meer zijn dan eene bekoring des gemoeds, eene weeke stemming. Hij moet weten, waarom Kerstdag een schoon en heerlijk feest is; waarom ook hem wordt verkondigd

Sluiten