Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaren den mensch en maken hem het leven goed; maar waar hij opvaart ten hemel, moeten deze hem loslaten. Gods liefde zal ook ginds, in dat onbekende land, ons beschermen en alles goed maken. Hoè dat zijn zal, weet niemand ons te zeggen ; maar het zal goed zijn, gelijk het is. Wij vreezen niet. Doch met het lichaam heeft dit alles niets uit te staan. Dat is uit stof en zal tot stof wederkeeren. Alleen de ziel is der onsterfelijkheid waardig.

PINKSTEREN.

„Geest des Heeren! Kom van boven!

Laat' met uw genadegoed Alle zielen, die gelooven,

Doe ze blaken van uw gloed".

Ev. Gez. 265.

Pinksterfeest beteekent «feest van den 50sten dag«, omdat het vijftig dagen na Paschen wordt gevierd. Het heet de herdenking van de uitstorting des II. Geestes op de discipelen, waarvan de beschrijving uit Handel. 2 ons allen bekend is, met terugslag op de woorden van Joël '2:28 vlg. «Daarna zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik van mijnen geest zal uitgieten over alle vleesch.« Onder teekenen en wonderen daalt de Geest op de leerlingen neder,

Sluiten