Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij verkregen in vele gevallen de ontzetting van: ontuchtige vaders, die hunne eigene kinderen niet ontzagen;

hartelooze moeders, die hare dochters den weg der prostitutie opzonden, om van dat schandegeld een gemakkelijker bestaan te hebben;

ouders, die hunne kinderen voorgingen in slecht levensgedrag en oneerlijke broodwinning.

Wij hebben kinderen kunnen beschermen, arme stumpers, die tijdelijk waren opgenomen door Armbestuur en Heilleger in afwachting van de terugkomst hunner ouders, die gevangenisstraf moesten ondergaan.

Treurige gevallen, maar wij, die voor het kind voelen en onze krachten gaven, zegenden de Kinderwetten , en hadden voldoening van onzen arbeid.

Voorzeker, de geopende mogelijkheid der ontzetting uit de ouderlijke macht bewijst groote diensten aan de bescherming van het verwaarloosde kind.

Sluiten