Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven kunnen voortzetten, nog vrijer, omdat zij nu geen banden meer voelen knellen.

Zonder besef van plicht: immers in het gezin, waar men eerlijk, doch met moeite rondkomt, moet het kind al spoedig na de schooljaren iets trachten te verdienen om in het huishouden bij te dragen, hetzij bij een baas of als loopjongen, hetzij als dagmeisje of iets dergelijks.

Voor het kind van den nietswaardige wordt tot zijn 18 jaar (van 18—21 iets minder) volle toelage betaald, zonder dat het de verplichting heeft na de schooljaren iets te verdienen en daar mêe bij te dragen in de onkosten zijner verpleging.

Is zoo'n opvoeding goed ? Is zij voor het kind zelf en uit sociaal standpunt dienstig en is het waarlijk de meening van den wetgever geweest, zoo'n groote premie te stellen op zedeloosheid en dronkenschap.

Zou de Staat eene groote fokkerij oprichten?

Sluiten