Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'tpersoonl. hij of zij: „Wat zeg je wel van de gemeenteraad? Die gaat me daar een totaal onbevoegde benoemen." — „Heb je de schutterij niet gezien? Die kwam hier van ochtend voorbij." — „Ik heb wel iets gehoord van zijn teleurstelling, maar of die zo groot is dat ..." (enz.). —

Waar men die in dergelijke gevallen niet kan of wil gebruiken, zal men gewoonlik de voorkeur geven aan hij (ie, hem, 'm); maar sommigen bezigen in bepaalde gevallen liever het deftiger klinkende zij (ze, haar, V).

„Ik geef graag les in die hoogste klas; ik vind 'm [niet haar of V] beter dan die van verleden jaar."

„Ik kan die redenering niet volgen; ik begrijp 'm niet.'' „Al jaren lang werd op die verbetering aangedrongen; eindelik kwam hij (ze) tot stand."

„De hoop bestond nog altijd; en hij (ze) werd verlevendigd, toen . . . ."

Opmerking. Dat men b.v. van een vergadering niet licht schrijven zal: „Verder is door hem besloten," kan niet als bewijs gelden dat men vergadering nog als vrouwelik voelt, Want het stuit evenzeer, van de Raad te lezen: „En daarna werd door hem bepaald" (voor: bepaalde hij).

B. Mannelik en Onzijdig. Mannelik en onzijdig worden gebruikt:

aas (in 't kaartspel)

absint

affuit

afval

blauwsel

boeket

boezeroen

bouilli

cirkus

doopvont

drab

drachme

ekipage

epistel

fabriek

figuur

filiaal

franje

fruit

galon

getuigenis

gordijn

Sluiten