Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo vermeldt dit rapport b.v.

School Nummer

7. Één kamer; een binnenplaats. Er wordt wat gezongen; niets geleerd dan de dagen der week.

18. Absoluut ongunstig.

19. Hoogst ongunstig.

22. Zeer ongunstig.

25. Één lokaal. Geen speellokaal of tuin.

32. Twee lokalen op de tweede verdieping van een pakhuis. Vuile binnenplaats. Niemand heeft eenig diploma. De kinderen worden bezig gehouden. Niets geleerd.

35. Twee lokalen. Geen klassen. Onderwijzeressen zonder diploma. Geen methode. Geen leermiddelen.

76. Indruk hoogst ongunstig.

77. Indruk ongunstig.

79. Een lokaal, veel te laag; een klein tuintje. De kinderen vormen één groep, een gedeelte zit in de gang. Banken zonder leuning. Hoofd en helpster zonder opleiding. Slecht!

85. Indruk hoogst ongunstig.

Wil men weten hoe het staat met de bevoegdheden van Hoofden, onderwijzeressen en helpsters, dan leert dit rapport, dat er in 1904 heel wat inrichtingen van Voorbereidend Onderwijs waren, waar de leidsters niet de minste bevoegdheid hadden. We doen weer een greep uit het zoo even aangehaalde rapport:

School Nummer

5. Niemand heeft opleiding genoten. 13. „ „ akte.

Sluiten