Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat doet men in Amsterdam van gemeentewege voor het Voorbereidend Onderwijs?

Laat ons eerst zeggen, wat er in Rotterdam van gemeentewege voor gedaan wordt. Daar waren op i Nov. 1904, 36 gemeentelijke bewaarscholen met eene bevolking van 7896 kinderen. De minimum-leeftijd voor de toelating is 3 jaar en voor rekening van elke onderwijzeres komen 42 kinderen. Hoofden en onderwijzeressen bezitten allen ten acte van bekwaamheid, terwijl hare salarissen, vergeleken met die harer collega's in bijna 't gansche land een uitstekend figuur maken.

Laat ons vervolgens zien, wat men in 's Gravenhage van gemeentewege doet voor het Voorbereidend Onderwijs.

Daar waren op 1 Nov. 1904, 8 gemeentelijke bewaarscholen met een totaal-bevolking van 2608 kinderen. De minimum-leeftijd van toelating is ook daar 3 jaar en eene klasse varieert daar van -30 tot 48 leerlingen. Hoofden en onderwijzeressen bezitten ook allen eene acte van bekwaamheid, terwijl ook hare salarissen voldoende zijn.1)

En wat doet thans Amsterdam voor het Voorbereidend Onderwijs?

Op bldz. 95 van het Rapport onzer Afdeeling, staat deze vraag ook reeds te lezen en de samensteller van dit geschrift gaf dit drieledig antwoord:

De gemeentezorg bepaalt zich tot drie zaken:

1°. Politie-voorschriften; •

2°. Onderhoud van voorbereidende klassen aan de scholen der ie klasse;

') Ook in Delft, Gouda, Middelburg, Groningen, Leeuwarden Sneek, Deventer, Kampen, Arnhem en Zutphen wordt van gemeentewege gezorgd voor Voorbereidend Onderwijs.

Sluiten