Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorgestelde veranderingen betreffen de spelling en de taal zelf.

Aan de eisen van het ideale spellingstelsel — een beperktfonetiese aanduiding van de gesproken beschaafde omgangstaal (zie I. A) (33) — beantwoordt het Kollewijnse systeem niet. De Regel van de Gelijkvormigheid blijft gehandhaafd voor de eind- t, p en ch, voor de afgeleide en samengestelde woorden, dus: land, rob, dag, raadzaam, achttien; die van de Analogie voor werkwoordelike vormen als hij vindt, hij praatte (34); die van de Afleiding voor de ci-klank. Maar toch komt het veel dichter bij de ideale aanduiding dan dat van De Vries en Te Winkel; het historiese element in de afbeelding is zeer beperkt. Behalve voor de ij en ei heeft alleen de levende etymologie, het door ieder nog gevoelde of altans gemakkelik voelbaar te maken verband, invloed op de spelling. (35)

Dit is het standpunt door de geleerden van onze tijd ingenomen, en vandaar ook in vele landen dezelfde beweging tot vereenvoudiging van de spelling. Zo schrijft Prof. Hermann Paul: „Irgend welche historische oder lautphysiologische Wahrheiten mitzutheilen dürfen wir der Orthographie gar nicht gestatten, wenn dadurch der praktische Zweck beeintrachtigt oder seine Erfüllung erschwert wird. Von diesem Gesichtspunkt aus miissen wir alle antiquarischen Liebhabereien absolut verwerfen uiul dürfen lediglich den gegenwiirtigen Stand der Sprache berücksichtigen." (23)

Is de spelling, — zodra hij van het hoofdbeginsel van alle klankaanduiding afwijkt — iets willekeurigs en altans voor diskussie vatbaar, niet alzo is het met de buiging. Wie schrijft: ik zie den man; die fiets is niet duur, ik heb haar gekocht voor vijftig gulden, begaat een zonde tegen de taal zelf, maakt zich schuldig aan taalverkrachling: hij overtreedt de wetten die in de hedendaagse taal heersen. Prof. De Vries zelf schreef dat de levende taal de hoofdlijnen moet aangeven van de schrijftaal (2) en niemand minder dan de hoogleraar Co9ijn verklaarde reeds in 1894: „In de allereerste plaats dienen we ons verbuigingsstelsel te herzien, schrift en spraak met elkaar in overeenstemming te brengen. Dan eerst spreken en

Sluiten