Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is de grondslag. Het aanbrengen van de nodige vastheid kost ongeveer een halfjaar gedurende 2 uur per week. Daarbij komt nog heel wat tijd, als men zijn kontrast,

2. Het naamwoordelik deel van 'tgezegde, behandelt: wat nodig is ten gevolge van de verwarring van beide.

3. De bijstelling.

4. Karei de Grote enz. als bepaling.

5. Weglating van het substantief na het adjektief, bv. arme mennen en rijke.

6. Zelfstandig gebruikt adjektief voor personen, b.v. armen en rijken.

la. Zelfstandig gebruikt bezittelik vnwd., b.v. mijn oom en de zijnen.

75. Zelfstandig gebruikt bezittelik vnwd, b.v. mijn ooms en de zijne.

8. Het vragend voornaamw. wie wat de n betreft.

9. Het betrekkelik voornw. die ter wille van de n.

10. „ die „ „ van de w als datief.

11. „ „ , die , „ van de w na voorzetsels, vooral als tegenstelling van de bepaling met d wanneer geen voorzetsel voorafgaat.

12. Het belanghebbend voorwerp in zijn geheel.

13. Bepaling van gesteldheid bij noemen, achten enz.; zonder als en bij eren, erkennen enz. met als. Ook in de lijdende vorm.

14. Een glas rode wijn.

15. De bepaling in 't algemeen in onvolledige bijzinnen.

Van deze oefeningen, waaronder zeer inoeilike, bleef er geen

enkele, als we niet gedwongen waren op de school onze tijd aan de naamvals-n te besteden. Een groot aantal kostbare uren gaat er dua verloren om iets te leren dat met het wezen van de taal in strijd is, (45) zonderdat er ooit volkomen bevredigende resultaten te bereiken zijn: onzekerheid bij het schrijven blijft bij verreweg de grote meerderheid van de mensen bestaan, een onzekerheid die nooit anders dan verlammend kan werken. Mocht een volledig weten, een volkomen inzicht van de machthebbenden tot verandering leiden! (46)

Sluiten