Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwilliging van die eis zou 111 waarheid een revolutie, en geen evolutie, op spelling gebied ten gevolge hebben.

Onmogelik is deze wijze van schrijven niet, — dit blijkt uit het Mnl. —; gewenst zou £ij zijn voor het taal- en leesonderwijs, waarvoor het aanleren van vormen niet langer een beletsel zou zijn om te worden wat het wezen kan — maar onbereikbaar is hij, waarschijnlik voor altijd.

Een beknopt overzicht van de veranderingen die er het gevolg van zouden zijn, lijkt ine niet ongewenst, al was het maar om enkelen de ogen te openen die deze eis doen horen.

Behalve het door Kollewijn voorgestelde zouden nog de volgende veranderingen moeten aangebracht worden:

1. alle woorden die nu in de geschreven taal eindigen op b, d en g;

2. en de meeste van hun samenstellingen en afleidingen;

3. alle werkwoordelike vormen op bt, gt en dt; met dubbele d en t in de verleden tijd;

4. (in Holland) alle woorden op en;

5. woorden als beloofde, verhuisde;

6. als zeepbak, opdoen (— obdoen), huiswerk, grijsaard;

7. veertig, vijftig, zestig, zeventig;

8. woorden als bijvoeglik, waarin g — ch;

9. woorden op auw, ouw, ieuw, eeuw en ieuwe, eeuwe;

10. woorden als keien, buiig, zeeën, ooievaar;

11. woorden als kistje, thuis, bukken, handdoek, grootte;

12. woorden met ij of ei, ou of au, nk, ng; de toonloze klank;

13. alle bastaardwoorden.

Enkelen kunnen zich niet met sommige van de door de „Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal" voorgestelde veranderingen verenigen. Het zal wel het best zijn dat zij die de resultaten willen die te bereiken zijn, zich neerleggen bij de 11a rijp beraad door bekwame mensen voorgestelde wijzigingen : als ieder hardnekkig vasthoudt aan wat hij het beste aolit, komt er nooit iets tot stand. Wie het voorgestelde niet verwerpt, omdat het veel te ver gaat of omdat het bij lange na niet ver genoeg gaat, moet over enkele kleinigheden die hij liever anders wou, heenstappen.

Sluiten