Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. In bastaardwoorden schrijve men k in plaats van de k-klank aanduidende c: lokomotief, aktrnr, aktrice, direkteur, kontributie;

ƒ in plaats van ph: alfabet, fotograferen, fysika, fantasie;

r in plaats van rh: retorika, rachitis, rododendron;

e in plaats van ae: ether, pedagogie(k), preparaat.

Bovendien worden enige algemeen gebruikelike bastaardwoorden in spelling vernederlandst: bazaar, bloeze, boeket, faljiet, foksia, grok, kanapee, koket, rosbief, toost, trem, en enkele andere.

8. Eigennamen (famielienamen en aardrijkskundige namen) behouden de gebruikelike spelling: Oeorge Visscher, Tusschenbroek, Zwolle, 's-Hertogenbosch.

9. Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglike naamwoorden en voornaamwoorden richte men zich uitsluitend naar het beschaafde spraakgebruik. Men schrijve dus de, hij, hem, lijn, zij, haar, enz., wanneer men de, hij, hem, zijn enz. zegt. Voorbeelden: Zet de stoel in de hoek. — De boeken van die aardige kleine jongen. — Is de kachel niet aan? Neen, hij is uit. Zal ik aan de meid zeggen dat ze hem ('m) moet aanmaken? — Die soep is erg warm, ze (of ook: hij) is anders lekker. —

Wie lid wil worden van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal, melde zich aan bij de Algemene Sekretaris, de heer P. Valkhoff te Zwolle; voor Indië en Z.-Afrika bij de Algemene Korrespondenten, de heren L. de Pagter, te Djokjokarta en Prof. Dr. E. C. Godée Molsbergen te Stellenbosch. De jaarlikse bijdrage is minstens ƒ 0.50; voor Kolonieën en Buitenland minstens ƒ 1.50; behalve de inningskosten (voor Nederland 5 sent). Elk lid ontvangt gratis de Handleiding, 8 nommers 'sjaars van BVereenvoudiging'torgaan van de Vereniging, en op verzoek de kleine propagandageschriftjes, uitgegeven vanwege de Vereniging.

Sluiten