Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luxemburg (Law of 1879).

Limelette, L., Le nouveau code pénal du grand duché de Luxembourg. Liege. 1880.

Ruppert, Gr., Code pénal et code d'instruction criminelle en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg, coordonnés et mis a jour, jusqu'en 1900. Luxembourg. 1900.

Monaco.

Code pénal de la principauté de Monaco. Monaco. 1875.

Montenegro (La>v of 1855).

Gesetzbuch Daniels I. Fiirsten und Gebieters von Montenegro und der Berda. Deutsche Uebersetzung. Wien. 1859.

Contains for the greater part criminal law.

Netherlands (Law of 1881) see also page 18.

Asscher, B. E., en D. Simons, Het nieuwe wetboek van strafrecht, verg. met den Code Pénal. 's-Grav. 1886. f 7.—

Code pénal des Pays-Bas (3 mars 1881). trad. et annoté par W. J. Wintgens. Paris. 1883 3 fr.

Emden, D. S. van, Het wetboek van strafrecht met aanteekeningen. 's-Grav. 1887 f 4.75

Hamel, G. A. van, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht. 2e druk. Haarlem. 1907. . f 11.50

Hazelhoff, K., Th. Heemskerk en B. J. Polenaar, Het wetboek van strafrecht in doorloopende aanteekeningen verklaard. 2 vol. Amst. 1883—90. . . f 21.45

Leon's Rechtspraak van den Hoogen Raad. II. 7: Wetboek van strafrecht door J. W. Belinfante. 's-Grav. 1900—'06. 2 vol f 6.35

Noyon, T. J., Het wetboek van strafrecht verklaard. 2® dr. 3 dln. Gron. 1904. . f 20.—, Supplement 1907. f 1.—

, Het wetboek van strafrecht opgehelderd door de

jurisprudentie van den Hoogen Raad. 's-Gravenh. 1907.

f 1.90

Sluiten