Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t<* doen zien wat li ij te denken heeft v.111 de waarheidsliefdevan schrijver en uitgever van den roman van Mata-Hari. waarin volgens den laatste alles waarheid en niets dan waarheid is, hem gebleken, na een zeer minutieus onderzoek.

■Jf. *

*

Dat, bij al het onverkwikkelijke aan dezen arbeid verbonden, het zijn nut heeft het publiek wat nader in te lichten, blijkt ons ook uit een artikel in ,,De Telegraaf' van den heer R. Feenstra.

De heer Feenstra is niet de eerste de beste. Hij is een ontwikkeld man, een man van smaak en vaak van buitengewoon doorzicht. Tegenover den ,Roman van Mata-Hari" staat hij echter als „het publiek", d. w. z. heel objectief, gissend, maar niet wetend. Den indruk, dien hij van het boek heeft gekregen, geeft hij weer als volgt:

„Een merkwaardig boek. Een heerlijk, naïf en friseh boek van familie-vuile-waseh. Van de lectuur van zoo'n boek friseh je op — omdat een complexe en mooie natuur roinbombom op zoo een intuïtieve patsveuijnige wijze er zich in uit, dat je je plots als in een Indische voorgalerij verplaatst voelt.

Dat telkens stekelen op 'n romantische bij-persoon enz. . . . het is erger dan adderengekronkel. Daar boort zich al, de opgekroptheid van werkelijk of vermeend lijden saus gêne in uit. Dat sans gêne geeft dit boek zijn cachet. Dat sans gêne heeft niet eens de eigen karakterfouten onder zacht woordtulle weggefrommeld: Generaals en officieren, die verliefd op mij zijn! Dat sans gêne is prachtig.

Die verleefde man — tot herhalens zegt ze het. Deze uitgeleefde man. En ik, schelms lacht zo helder, als onder een parasol uit, als wou ze daarmee documenteeren, dat zij nog aan alle kanten in den zonneschijn des levens wandelt. Mi-été encore! — geluchtbande voiturettes in Monte Carlo, en dansen onder de regie van een Massenet -— en te Yelp de boomen kaal <ui atgestruipt: de herfst voorbijgetrokken! uitverkocht.

Het boek van Mata-Hari is een schandaalboek. Maar het is een schandaalboek, dat zijn charme heeft. Zeldzaam venijnpatsig, ' flip-flap-der-maar-uit openhartig. Die in de voorrede van den ouden heer is ai niet mis: van dien Amsterdamse-hen journalist en niet onbekenden auteur, die een liedeke in V'elp scheen te

Sluiten