Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bliek weet even goed, dat men zijn concurrenten nu niet de allerbeste klontjes in de pap werpt."

15. Zijn bedoeling is door een aaneenschakeling van

brochures hel lezend publiek geld uit dm zak te kloppen

,De heer Pr. mag ten bate van zjjn bodemloozen zak met brochures en met de Naakte Waarheid goochelen, zooveel hij wil. ons is dergelijk prullerig en leugenachtig gedoe werkelijk te min. Wij allen weten nu immers, wie en wat de heer Priem is!"

Aan C. L. G. VELDT,

uitgever Amsterdam.

Nog nooit heb ik me zóó in een mensch bedrogen, als in jou, Yeldt. Geen woord was er tusschen ons gevallen, geen kwestie gerezen en al was de verhouding' niet ineer dezellde als vroeger, omdat jij in mij meer de concurrent dan de vriend ,ping zien, wat ik zeer goed voelde, schoon ik je nooit of te nimmer aanleiding gaf mij van iets déroyaals te verdenken, je integendeel deelgenoot maakte van al wat zoo om en in mijn nog jonge zaak passeerde.

Daar kom ik in kennis niet Zelle, vertel je de affaire en jij zelf raadt me af me met het zaakje in te laten. Ik dacht toen nog dat Z. de waarheid sprak en zag er moreel niet zoo'n bezwaar in. Ik geef Z. de paperassen terug en hoor niets meer, tot op eens iemand bij mij komt en me zegt: „Dat boek van Mata-Hari is tóch uitgekomen. En raad eens bij wien?" Ik noemde een paar namen, maar aan jou dacht ik niet in t minst. „Bij je vriend Yeldt!" Een oogenblik zat ik gewoonweg, wat men noemt, „confuus". Ik kon mijn ooren niet gelooven. Een paar dagen, geleden was ik nog bij je, zaten we nog samen enkele loopende zaken te bespreken, liet boek was toen al b(j den binder. Je laat me gaan, zegt geen woord. Is dat

Judas-achtig of niet?

Ik koop een boek, lees in t voorbericht dat je nieuwe \iicnd Z. mij. schoon mijn naam niet noemend, van laagheid beschuldigt. Dat was me toch wat machtig. Hoe kon jij dat veroorloven ?

Sluiten