Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeggen: ik zou hem toch mijn handelsgeheimen niet verraden! — Och, je kende me wel beter! Daarna sta je toe, dat Zelle, hoewel mijn naam niet noemend, me van laagheid bedekt. Wat voor voordeel had ik er bij naar Mac Leod te gaan ? Geld was van dié zij waarachtig niet te halen. Ik geloof niet eens, dat ik een sigaar bij hem gerookt heb. Neen, Veldt. ik lieg niet, dat weet je heel goed . . ."

Een paar andere verwijten, die met déze zaak niets uitstaan hebben, laat ik maar achterwege.

Over punt is heb ik mij reeds boven uitgelaten, evenals over 9.

10. Dat ik uitgeef onder den firma-naam Craft & Co., wel, Veldt, dat weet zou 'k zoo zeggen de heele wereld. Minder bekend is dat jij uitgeeft onder Bauer & Co., welke firma vier jaar lang van ons samen was.

Lr 1

Waarom waar je 't eene vertelde, ook 't andere niet ver-

Sluiten