Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze maar al te dikwijls willen dwingen om in te gaan.

In naam van den God der Liefde zijn er (laden verricht van haat, oorlogen en brandstapels en heksenprocessen. Maar de God der Liefde omvat alles met groote liefde, en kan nooit vreugde scheppen in het vernietigen van anderen

De God der Liefde kan geen pijn willen, geen smart wenschen, geen haat goedkeuren.

Daarom hebben wij behoefte aan nieuwe bceken, aan een nieuw levensboek. Xiet als uitsluitend richtsnoer, de mensch is vrij en blijve vrij, maar ter overdenking en overpeinzing.

Daarom willen wij een verjonging, een verandering van het Christendom.

Daarom spreken wij niet uitsluitend van Christendom, nog minder van een uitsluitend Christendom, want dat zou den schijn wekken alsof wij het goede en schoone miskenden in andere godsdienststelsels. Laat ieder naar zijn fatsoen zalig worden, zalig trachten te worden. Zóó zeide Frederik, de Groote.

Daarom hangen wij ook den mantel niet om van het socialisme. Socialisme, gemeenschapsgevoel, willen wij ook. Maar daarnaast willen wij vóór alles individualisme, de verbetering en verhooging van het individu.

Onze leer zou liever heeten het humanisme, als wij behoefte gevoelden aan een vlag, aan een uithangbord, toch slechts noodig

Sluiten