Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij willen dat ieder leve en den ander late leven, in vriendschap en in vrede. "Wij willen dat ieder zijn schat vinde op deze rijke aarde.

EERSTE BOEK.

(M a 11. h e u s).

Eerste zang. (Matth. V, 1 vlg.)

Hoe schoon is de Bergrede van den grooten profeet! Broeders en zusters, laat ons dat lezen! Maar laat ons dat lezen met oordeel des onderscheids, want twijfel is het zout der aarde. Wel is het waar dat de letter doodt, en de geest levend maakt; maar vlekkeloos juist is het ook dat letter en geest overeen moeten stemmen. Wij aanvaarden niet alles van anderen. Wij zijn ons zeiven.

Zalig zijn niet altijd de armen van geest, want zij worden getrapt, gehoond, gesmaad. Zalig hij, die den armen van geest met zelfopoffering te hulp komt.

Zalig zijn niet altijd de zachtmoedigen, want hard is de strijd om het bestaan, en de sterkste 11 verdringen de zwaksten. Let op Zuid-Afrika ! Wie zal die aarde beërven ?

Zalig zijn de vreedzamen, maar onzalig zij wier geest niet in opstand komt tegen den geest des oorlogs, onzalig zij die niet durven strijden tegen het kwade, durven worstelen

Sluiten