Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen huichelarij, durven oorlogvoeren tegen verrotting en leugen.

Zalig zijn allen, die het leven leven met een groote kracht en een groote liefde. Met een groote kracht, want zij zullen pal staan in de stormen des noodlots. Met een groote liefde, want zij zullen alles trachten te begt ij pen, en dus alles trachten te vergeven.

T w e e d e z a 11 g. (Matth. Y 44.)

Heerlijk zijn woorden als de volgende: Hebt uwe vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wèl dengenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld doen, en die u vervolgen.

Maar heerlijker nog is het omzetten dier woorden tot een daad, heerlijker nog een samenleving waarin men van niemand het onmogelijke zal kunnen eisclien, aan niemand het ondoenlijke zal kunnen voorhouden. Heerlijker nog een toekomst, waarin geen vijanden, geen vervloekers, geen haters, geen gewelddoeners, geen vervolgers mogelijk zullen zijn. Laat samenwerking broederschap kweeken. Laat veel kennis de moeder worden van veel liefde.

En laat ons dat droomen, nu wij het nog niet kunnen scheppen. Want zelfs het droomen van iets heerlijks is heerlijk.

Sluiten