Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u scliatten in den hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Zoo sprak de groote Jezus. Maar velen, die zich nog wel naar hem noemen, hebben vele schatten vergaderd op deze aarde. Zij wonen in groote huizen en rijke paleizen. Daarover morren en mompelen de armen. Want ook airnen kunnen denken en voelen.

En zij morren en mompelen. Dan weer troost men hen door te zeggen dat zij in den hemel, dat zij hiernamaals rijk zullen worden. En zij berusten en zwijgen.

Wat willen wij nu? Wij, arme denkers, onrijke voelers? Wij willen schatten voor niemand afzonderlijk, noch op den grond, noch in dit leven, noch in de wolken, noch hiernamaals. Schatrijk is de aarde, maar weinig is de behoefte van den mensch die matig is en gezondheid najaagt. Onze grootste schat zij een welbesteed leven.

Y ij f d e zang. (Matth. X 1 vlg.)

Wij hebben ook gelezen in dat oude eerbiedwaardige boek dat Jezus zijne twaalf discipelen tot zich geroepen, en hun macht gegeven heeft over de onreine geesten, om die uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwalen te genezen. En wij kennen de namen van die twaalf Apostelen.

Maar zoo waar als het verouderde woord

Sluiten