Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laagste. Schudden wij alle schijn-Christendommen af. Keeren wij terug tot het oude, tot liet Liefde Christendom.

Zesde zang. (Luc. XXIII 29.)

Want zie (riep Jezus uit) daar komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtharen, en de huiken die niet gehaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben!

Welk een groot ziener, welk een groot toekomstprofeet, was diezelfde Jezus.

Ziet 0111 u heen, menschenvrienden. Aanschouwt de woningen, neen, de sloppen en stegen en krotten en hoeken der armen. Verdiept u in hunne ontaarding, in hunne ontmenschelijking, in hunne verdierlijking, hun misdaad. Ziet hunne ziekten, hun besmettelijkheden, hun gebrek aan reinheid. Dompelt u in alle ellenden des levens. Aanschouwt daarnaast de onzinnige weelde, de verfijning en ontaarding, het grofzinnelijk buikzijn van menigen rijke. Hoe weinig gezonds blijft dan over! Is dan niet heel de aarde één ziekenhuis, één verzameling ontaarde 11 'i Waar blijven de kerngezonden, de gestaaiden, da machtigen en krachtigen ? Gaan zij niet verloren in die wriemeling van klanken?

Is liet dun niot waar dat hij die diep voelt, die oneindig liefheeft, aan de buiken ver

Sluiten