Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook die lage maar tevens zoo hooge genietingen des buiks, voor baar genietingen, noomissen? Dat wilt gij niet, Natuur! En met reden. Maar waarom dan de baring tot zulk een poel van ellende, waarom dan de lijfsliefde tot zulk een zee van jammer gemaakt ?

YIEIIDE BOEK.

(J o li a n u e s.)

Eerste z a 11 »\

O

Joh. IV 22: Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten; want de zaligheid is uit de joden..

Is het dan waar, 0 vlijtige bestudeerders van i asverscliillen, dat er menschen zijn die van nature, van aanleg, van oorsprong idealen aanbidden, niet in geld opvorderbaar, en dat er andere mensehen zijn van aanleg meer geneigd tot aanbidding van den mammon?

Is het dan waar dat in sommige rassen die oude karaktertrek, die nuchtere vereering van den platten geldzak, telkens te voorschijn komt ?

Ik kan, ik wil het niet gelooven. De mensch is half dier, half engel. In elk ras, cok in het Joodsche, leeft een hooger begin-

Sluiten