Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zesde zang.

II. Cor. III 6: dienaars des nieuwen Testamenits, niet der letter maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Verheft u, gij Christenen, naar den geest, en verbetert de Christenen naar de letter.

Heersclit, gij minnenden naar den geest, en sleept mee de liefhebbenden naar de letter.

Predikt, gij predikers naar den geest, en overstemt de predikers naar de letter.

Verheft n, gij kerken naar den geest, maakt overbodig en onnoodig de kerken naar de letter.

Spreekt en oordeelt, gij rechtsgeleerden naar den geest, verjaagt de rechtsgeleerdheid naar de letter.

De letter van Christus, de letterlijke opvatting des bijbels, bevredigt nimmer. Maar de geest, van Christus, van het eeuwige in Jezus, maakt levend.

Zevende zang.

Gal. I 9: indien u iemand een Evangelie ver kondigt buiten hetgeen gij ontvangen ht<bt, die zij vervloekt.

Gij bijbelvasten en bijbellezers, gij goloofsherauten en kerkbezoekers, volgt niet de letter van den brief aan de Galatiërs.

Want een nieuw evangelie, een nieuwe

Sluiten