Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengsel uit beide? — Helaas, nog altijd ziet een iegelijk meer uj> liet zijne dan op hetgeen der anderen is. Ja, er zijn er zelfs, die alleen zien op liet hunne en nooit op hetgeen der anderen is.

En wie alleen let op wat waarachtig is, wat eerlijk is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat wèl luidt — die wordt uitgelachen en bespot. "Want hij doet anders dan de meesten. Men moet wel dwaas zijn om af te wijken van hetgeen de meesten doen.

N egende zang.

Colo&s. III 12—14: Zoo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen, en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Verdragende elkander en vergevende de één den ander, zoo iemand tegen iemand eenige klachte heeft.

En boven dit alles, doet aan de liefde,

dewelke is de foaind der volmaaktheid.

Deze liefde is de liefde geweest van Slielley, den gewaanden godloochenaar, den zcogenaamden pantheïst en atheïst, den republikein, den gedurende zijn leven verketterde en vervolgde.

Die eeo heel gedicht heeft geschreven teoen het valsclie Christendom. "Wien men bij rechterlijke uitspraak, ook op grond daarvan, zijne beide kinderen uit eerste huwelijk heeft ontnomen.

Sluiten