Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes zijn mede verschem

Dr. II. van Veen «Ir., Verhalen uit het Oude Te ment, ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs. Zeve

druk f (

Dr. H. van l'een «Ir., Verhalen uit het Nieuwe Te ment, ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs. Ach

druk fO

Dr. II. van Veen «Ir., Verhalen uit het Niei Testament, ten gebruike bij het Godsdienstonden (bewerkt door H. de Lang). Derde druk . . f 0. Dr. II. van Veen «Ir., Verhalen uit de Kerkgeschiedei ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs. Eerste stul Tot aan de Hervorming. Tweede druk. . . . fi Dr. H. van Veen «Ir., Verhalen uit de Kerkgeschiedei ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs. Tweede stul Van de Hervorming tot het jaar 1648. Tweede dr. f 0, Dr. II. van Veen «ïr., Verhalen uit de Kerkgesehiedei ii i. gebruike bij het Godsdienstonderwijs. Derde stul

Van het jaar 4648 tot onzen tijd f 0

«I. H. Heldenrijk, Handleiding bij het Godsdier. onderwijs voor aanstaande Lidmaten der Nederlands!

Hervormde Kerk. Vijfde druk f 0

A. Carller, Jezus' Leven. Schets ter bespreking Catechisatiën naar »de Bijbel voor Jongelieden" \ Dr. Oort en Dr. Hooykaas. Zesde duizendtal, f 0 T. B. Granpré Moltere, De Bijbel voor Zondagssch en Catechisatie. Eerste ged.: Het Oude Testament f 0 Idem. Tweede ged.: Het Nieuwe Testament f 0

Blinde vragen bij idem a - 0,

Dr. J. Herderseheê, Voor aanstaande Lid mat

Herhalingsboekje. Vijfde druk f 0,'.

J. W. van der Linden, Leesboek ten gebruike het Godsdienstonderwijs, 5 stukken, samen. . f 0. «I. C. van Slee, Versjes voor de Zondagsschool. E stel dezer versjes, bestaande uit 52 stuks, kost 10 Gei 25 stel /' 2,25; 50 stel f 4,—; 100 stel . ... f 7,

Ter Gedachtenis. Vierde druk - 0,

ld. bij 25 exemplaren of meer - 0,

Sluiten