Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren mannen, die aan Jahwe waren toegewijd, waarschijnlijk reeds van hunne jeugd af aan, door een belofte van onthouding van wijn en sterke dranken. Ook lieten zij zich het hoofdhaar ongekort wassen.

VI.

De gpoote Koningen.

IK. Sanls eerste regeeringsjaren.

1. Saul was door Samuel tot koning aangewezen. De eenvoudige jonge man, op zekeren dag zoekende naar de ezelinnen van zijn vader Kis, kwam toevallig bij Samuel terecht. Maar Jahwe had Samuel voorbereid op deze ontmoeting en hem geopenbaard dat Saul voor Israëls troon bestemd was. Een ander verhaal zegt dat een groote volksvergadering voor de koningskeuze werd saamgeroepen, waar Saul werd aangewezen door het lot, waaraan men de beslissing had overgelaten.

Hoe dit zij, de jeugdige koning toonde zich aanstonds een dapper man. De kloeke wijs, waarop hij de stad Jabes in Gilead uit de hand der Ammonieten bevrijdde, bracht zijn naam op aller lippen. En weldra werd de kracht van zijn zwaard ondervonden door de Filistijnen, een krijgshaftig volk in het. zuidwesten aan de Middellandsehe Zee, dat voortdurend de Israëlieten verontrustte. Op deze strooptochten plunderden of verwoestten zij vaak de smederijen, waar zwaarden en speren gemaakt werden. Ook ploegijzers en bijlen moesten dan de Israëlieten menigmaal bij de Filistijnen koopen of laten herstellen. Bovendien zat er bij de Israëlieten nog een oude wrok, omdat de in den strijd veroverde Verbondsark langen tijd in de Filistijnsehe stad Asdod in den Dagons tem pel gestaan had.

Sluiten