Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de koningin van Sjeba, eene arabische vorstin, die met een machtig heir en kostbare geschenken naar Jeruzalem kwam. Haar verlangen om met Salomo over allerlei dingen te spreken werd ruimschoots bevredigd. Toen zij nu al zijn wijsheid hoorde en de grootsche en weelderige inrichting zijner hofhouding zag, was zij geheel buiten zich zelve en zeide: Het is waarheid geweest wat ik in mijn land over u gehoord heb, maar ik sloeg er geen geloof aan, tot ik het met eigen oogen zag. Waarlijk, de helft was inij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en voorspoed de mare, die ik gehoord had, nog overtroffen.

5. De belastingen, die de prachtlievende vorst oplegde, waren voor velen drukkend. Bovendien lieten zich de noordelijke stammen niet zoo gewillig vinden voor de heerendiensten ter versterking van Jeruzalem, waartoe Salomo hen opriep. Ziedaar een paar kiemen van gisting onder het volk. Er was nog een andere. De strenge JAHWE-dienaars waren ontevreden, dat Salomo niet afkeerig was van het bevorderen van heidensche eerediensten. Maar — al barstte na zijn dood de ontevredenheid los — gedurende zijn bijna 40-jarige regeering heeft hij den inwendigen vrede weten te bewaren.

24. De Tempel.

1. Ouder Salomo's bouwwerken is vooral bekend geworden de prachtige lempel, door hem ter eere van Jahwe te Jeruzalem gesticht, al blijkt dit eerbewijs aan Jahwe hem niet te hebben verhinderd om ook voor andere goden kleinere tempels op te richten, en langs dien weg zijne kanaiinietische onderdanen of de buitenlandsche gezanten of wel zijn vrouwen van vreemde herkomst te gerieven. Hij vond daarin geen bezwaar; de begrippen van een streng eengodendom waren nog de zijne niet.

Ook werkten nog wel andere drangredenen als de louter

4*

Sluiten