Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Register der Boeken in den joodschen bijbel.

a. Wet (Pentateuch); 5 boeken.

Genesis. Numeri.

Exodus. Deuteronomium.

Leviticns.

b. Profetes; 21 boeken.

Jozua. Obadja.

Richteren. Jona.

1 en 2 Samuel. Mieha.

1 en 2 Koningen. Nahum. Jezaja. ; Habakuk.

Jeremia. Sefanja.

Ezechiël. Haggai.

Hozea. Zacharja.

Joël. llaleachi. Araos.

c. Geschriften; 13 boeken.

Psalmen.

Spreuken.

Job.

Hooglied. Ruth.

Klaagliederen.

Prediker.

Esther.

Daniël.

Ezra.

Nehemja.

1 en 2 Kronieken.

II.

Sluiten