Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander wonderverhaal, dat van de bruiloft te Ka na, laat Jezus, als de wijn is opgeraakt, eenige steenen waterkruiken vullen, waarna hij het water in wijn verandert. De opmerking wordt ter bruiloft gemaakt, dat deze wijn veel beter is dan de eerst geschonkene. Die opmerking toont, dat de verhaler, op deze voor ons vreemdsoortige wijze, zeggen wil dat Jezus' godsdienst beter was dan die der Joden.

En een soortgelijke les ligt aan het verhaal van de wonderbare visc li vangst ten grondslag. Jezus leerlingen, op het meer hunne netten uitwerpend, arbeiden een ganschen nacht zonder iets te vangen. Maar als Jezus aan Petrus bevolen heeft: „Steek af naar de diepte!" worden de pogingen met een overrijke vangst gezegend. Jezus, die zijn leerlingen tot visschers van raenschen wil maken, beveelt hen dat zij niet zullen blijven in ondiepe wateren, maar afsteken naar de diepte. Dat wil zeggen: dat zij hun prediking niet zullen beperken tot Joodseh gebied, maar de wijde mensehenwereld ingaan. Dan kon men van een gunstigen uitslag verzekerd zijn.

Gez. 201 : 4.

31. Wegbereiders voor het Evangelie.

Er is in de Evangeliën een verhaal, waaraan wij gewoonlijk den naam geven van de verheerlijking op den berg.

Jezus nam eenmaal Petrus en Jacobus en Johannes met zich op een hoogen berg. Als zij daar waren, werd hij plotseling voor hunne oogen van voorkomen veranderd. Zijn aangezicht glinsterde als de zon en zijn kleeren werden wit gelijk het licht. En tegelijkertijd zagen zij Mozes en Elia, met Jezus sprekende. Daarop zei Petrus: „Heer! 't is goed, dat wij hier zijn. Zoo gij wilt, laat ons hier drie hutten maken: voor u een, en voor Mozes een en voor Elia een". Maar terwijl Petrus nog bezig was te spreken, overschaduwde een lichte wolk het

Sluiten