Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

Register van de Boeken des Nieuwen Testaments.

Geschiedkundige Boeken.

21 Brieven.

(Evangelie van) Mattheiis. „ „ Markus. „ „ Lukas.

„ Johannes. De Handelingen der Apostelen.

Romeinen.

1 en 2 Corinthen.

Galaten.

Efezen.

Filippenzen.

Colossenzen.

1 en 2 ïhessalonieenzen.

1 en 2 Tiraotheüs.

Titns.

Filémon.

Hebreeën.

Jaeobus.

1 en 2 Petrus.

1, 2 en 3 Johannes.

Judas.

1 Profetisch Boek.

De Openbaring van Johannes.

Sluiten