Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Qeesel der Eeuw.

Dit is het karakter van het einde der XIX* eeuw en van hare beschaving, dat wij den rijkdom des lands gebruiken om er tranen, rouw en ellende voor te koopen.

Mgr. IRELAND.

De vorige eeuw was in tal van opzichten de meerdere

harer voorgangsters.

De stof is een wondervol gehoorzame dienaresse geworden van den koning der schepping. De zeden zijn zachter. „De algemeene levensstandaard is beter dan ooit. Wij kennen niet meer de verschrikkelijke besmettelijke ziekten, den hongersnood van het verleden. De gemiddelde levensduur is verlengd. Men leeft langer en beter dan vóór 100 jaren. Maar ziehier de schaduwzijde: naast de oude geesels is een nieuwe geesel verschenen:

het alcoholisme."

Aldus [de Belgische oud-minister de heer Beernaert, in zijne rede van 20 Nov. 1898 te Luik.

En zóó groot zijn de verwoestingen, door dezen XlXeeeuwschen geesel aangericht, dat een beroemd staathuishoudkundige als Emile de Laveleye niet geaarzeld heeft te verklaren: „Gelukkig de middeleeuwen! Toen bad „men God, de wereld te bevrijden van drie geesels: Van

oorlog, pest en hongersnood, verlos ons, Heer! Toen kende „men nie de nieuwe, ons door de Arabieren gebrachte pest „van den alcohol, die voor de menschheid noodlottiger is „geworden dun de drie andere geesels te. zamen.

Aard van het nieuwerwetsche Alcoholisme,.

Waarin bestaat dan wel ons nieuwerwetsch alcoholisme ? Is 't het misbruik van alcohol, dat ons afstoot in den waggelenden of vloekenden dronkaard ?

Sluiten