Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, doch langzaam maar zeker het merg van ons gebeente wegvreet.

Anti-alcoholisch onderricht is hiervoor het aangewezen recept.

Het volk moet de waarheid leeren aangaande den alcohol.

Wij moeten, volgens Mgr. Egger, „den wolf de schapevacht uittrekken," m. a. w. duidelijk aantoonen, dat de alcohol niet zoo onschuldig is als hij lijkt, maar heel wat booze en gevaarlijke eigenschappen heeft.

Het volk moet leeren, dat de H. Schrift niet slechts getuigt: „De wijn verblijdt 'smenschen hart", maar ook: dat twist en wulpschheid en veel andere ellenden voor talloozen op den bodem van het glas liggen.

Het volk moet leeren, dat de alcohol niet voedt, niet versterkt, maar slechts een kortstondige opwekking geeft;

dat die opwekking echter voor vele menschen zeer gevaarlijk en verleidelijk is;

dat het hedendaagsche zoogenaamd-matig gebruik, zooals het bij tal van brave en nette lieden in zwang is. feitelijk onmatig is, omdat het hen en hun nakroost lichamelijk en geestelijk doet ontaarden;

dat eindelijk .elk alcoholgebruik van kinderen — ook van bier en wijn — erger is dan het alcoholmisbruik van volwassenen." (Dr. Ausems).

Dat moet verkondigd worden in geschriften, op vergaderingen en vooral op onze lagere scholen.

Als dat eenige jaren gebeurd is, dan wordt per jaar stellig voor lOmillioen minder gedronken.

2°. De dwingende drinkgewoonten moeten bestreden worden met... tegenovergestelde gewoonten-

Ten le: weg met de drink gewoonte!

Waarom moet overal en altijd; de flesch voor den dag komen?

Waarom is de eerste vraag, als ik bij u kom, zelfs vroeg

Sluiten