Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht bijna gebroken is, is buitendien nog noodig: tijdelijke verpleging in een Sanatorium.

Een zeer mooie inrichting van dien aard is het „St. Camillushaus", door het katholieke Duitschland opgericht te Heidhausen bij Werden aan de Ruhr, onder de leiding van Paters Camillianen. Verder St. Bernardshof, onder leiding van Paters Trappisten, te Mariaveen, niet ver van Coesfeld. Het St. Marienhaus te Wassenberg (niet ver van Erkelenz, aan de lijn Aken—Gladbach) is een dergelijke instelling voor vrouwen, onder leiding van geestelijke zusters van den H. Vincentius. Voor ongeneeslijke vrouwen (en recidivisten) bestaat een gesticht te Mündt-Titz in het Rijnland: het St. Annahaus, onder leiding derzelfde zusters.

De katholieke drankbestrijders hier te lande verzamelen gelden in 't Dr. Ariënsfonds om ook hier te komen tot dergelijke gestichten voor katholieken. In afwachting van dien moeten wij ons in Nederland behelpen met het overigens zeer goede neutrale Sanatorium Hooghullen te Eelde (Dr.) bij Groningen. Dit is echter alleen voor mannen. x)

6°. Bestrijding der genotzucht is een vordering van wetenschap en geloof. Reeds oude heidensche wijsgeeren leerden: Sustine et abstine — verdraag en onthoud u.

Wie het meest wil „genieten", bereikt het minste. Maar zedenhervorming speelt de wetenschap niet klaar — in Frankrijk niet, en in geen enkel land ter wereld. „Hernieuwen in Christus" is de eenige weg. Hier moeten dus godsdienstige middelen aangewend worden: dieper in-

1 ) Dg prijzen zijn als volgt: In St. Camillushaus, waar 3 klassen zijn: 7,-, 3,50 of 1,25 Mark per dag (f 4,20, f 2,10 of fO,75). In Bernardshof waar eigenlijk maar ééne klasse is, 1,20 M. (f 0,72), of 30 Pf. (18 et.) meer voor een afzonderlijke kamer. In Marienhaus: 5 M., 3,50 M. of 2 M (f 3,— f 2,10 of f 1,20). Te Hooghullen zijn de verpleeggelden: Hoogere klasse voor Afd. A. Ie kwartaal f 175.— ieder volgend kwartaal f 150,—, voor Afd. B. Ie kwartaal f 125,— ieder volgend f 100,—, Lagere klasse le en 2e kwartaal ieder f 75,—, ieder volgend kwartaal f 50,—. Men moet overal 3 maanden vooruitbetalen.

Sluiten