Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken aan die twee groote maatschappelijke krachten: de vrouw en het kind.

Ook voor vrouwen en meisjes moeten dus onthoudingsgenootschappen worden opgericht, gelijk deze reeds op zeer vele plaatsen gevonden worden. (Mariavereeniging.)

Vooreerst, omdat ook onder de vrouwen het alcoholisme zeer is toegenomen, en dat bijna overal veel meer dan men meent.

Maar vooral om haar grooten maatschappelijken invloed.

Want de vrouw vormt de zeden. Zij is het machtige Parlement bij den man en de alvermogende koningin, ja alleenheerscheres in de kinderkamer.

Als de vrouwen de drinkgewoonten verónderen willen, dan zullen ze veranderen, anders nooit.

De vrouwen moeten dus doordrongen worden van de beteekenis en het doel der alcohol-bestrijding, en, evenals de mannen in het verband van een genootschap den noodigen steun zoeken, om andere gewoonten in het leven te roepen.

Waarom zouden onze Zusters van Liefde het monopolie moeten hebben der practische charitas? Waarom zouden onze Katholieke vrouwen en meisjes, die in de wereld blijven. veroordeeld moeten zijn om slechts over modes en de gebreken harer kennissen te praten?

Waar zoo mateloos veel ellende te lenigen valt, dat geen handen genoeg te krijgen zijn, daar mag gerust een vrouwenlegioen gemobiliseerd worden; neen, daar moet het geschieden, omdat de ervaring overal geleerd heeft, dat men zonder dat niet klaarkomt. Ik wensch al onze Katholieke vrouwen en meisjes een deel van den ijver toe dier Ainerikaansche dame, van wie Mgr. Egger gewaagt, die^.25 jaren voor de onthoudingsbeweging in Amerika gewerkt heeft en bij haar dood 300,000 medeleden in hare Vereeniging telde.1

Voorts moet aan het kind gedacht worden.

1) Miss Francis Williard, overleden te New-Yoik, 18 Febr. 1891.

Sluiten