Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LICHTKOGELS

Vlugschriften van het Secretariaat van „Sobriëtas" te Maastricht.,

Prijs; 100 ex. fl. 0.35,' 500 ex. fl. 1.50, 1000 ex. fl. 2.—.

No. 1. Schrikbewind.

,, 2. Wat wij willen.

„ 3. Hoe leert men den vijand kennen?

„ 4. Poppenkast.

„ 5. Hoe krijgen wij het op?

„ 6. Het dorstig hert, vermoeid van "t gaan,

Kan rusten in de Halve maan.

„ 7. Vergiftiging op groote schaal!

„ 8. Geef ons heden ons dagelijkscli brood.

„ 0. Sociale nood leert drinken!

10. Zoo'n kwajongen!

11. Rijp voor Meercnberg.

,, 12. Zakkenroller.

13. „Tan Dronkenschap zijn er meer bedorven, Dan menschen onder het zwaard gestorven."

„ 14. Kerkvervolger.

,, 15. Kinderen en Alcohol.

,, 16. Huisgezin en Alcohol.

Achtereenvolgende verspreiding van deze Lichtkogels doet de juiste begrippen doordringen omtrent het moderne alcoholisme.

MEN VRAGE PROEFEXEMPLAREN.

Sluiten