Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdoende maatregelen zijn getroffen om het hoogheidsrecht dat op den Staat is overgegaan wel en terdege te handhaven, zulk eene verandering kan moeielijk geacht worden aan die verkeerde toestanden een einde te maken.

Eerder bestaat er kans, dat waar thans nog vele landen worden aangetroffen, op welke de bevolking het goed had, en humaan werd behandeld, dat daar onder het nieuwe régime van: „het hoogste bod", gepaard aan een zeer beperkte inrichting van het Bestuur, algemeen een toestand van uitbuiting van den kleinen man zal intreden.

Aanvankelijk zal de Staat van dat „hoogste bod" profijt trekken, maar of die voordeelen duurzaam zullen zijn, of die niet meer dan geëquilibreerd zullen worden door achteruitgang in welvaart etc., staat nog te bezien.

Sluiten