Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Het doel van het schrijven van dit boekje is het in korte, eenvoudige trekken ontwikkelen van gedachten als antwoorden op vele vragen met betrekking tot levens- en wereldbeschouwing, als daar zijn:

1. Hoe kan de mensch, een massa vaste, vloeibare en luchtvormige deelen tot een kunstvol geheel vereenigd, besloten in een huid, kennis hebben; traardoor iets weten van het hoe der dingen buiten die huid?

2. Is het gezond verstand bevredigd met uitingen als, alle lichamelijke en geestelijke verschijnselen zijn slechts het werk van chemische processen ?

3. Is de majesteit der schepping majestueus en de almacht almachtig genoeg om het bestaan van een mysterie nog aan te nemen ?

4. Als men vele bestaande mysteries tot één wil reduceeren, welk zal het dan moeten wezen? Dat wat Multatuli aangeeft: Het „Zijn" ?

5. Welke groote bezwaren heeft het verstand tegen materialisme ?

6. Hoe is het gesteld met de menschelijke uilsvrijheid?

7. Hoe kunnen wij ons den Almachtigen God denken ?

8. Wat is geweten ?

9. Wat wil het zeggen, de mensch is een redelijk wezen?

10. Hoe ver kan de mensch komen met het in langzamen,

trouwen arbeid verstaan der „Hooge Werken"?

Sluiten