Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardig verschijnsel.

Er doet 2ich in den tegenwoordigen tijd een merkwaardig verschijnsel voor, zeker eenig in de geschiedenis: Een groot deel van het volk denkt niet meer, denkt niet in kwesties, die de gronden van het denken en den godsdienst raken, is er geheel koud en onverschillig voor, stelt zich er geheel buiten.

Voor duizenden jaren en later altijd weer, drong steeds de vraag zich op: „Wat is de menech?" Zeer verschillend zijn de antwoorden daarop gegeven.

Yrees voor de ontzaggelijke machten deed de menschenkinderen knielend aanbiddend ter narde vallen. Zij waanden die machten slechts in hunne nabijheid, spokend zich bewegen om hen.

Door de onbegrensde veroveringen, die het vernuft der menschen door natuurvorschen heeft behaald, weet men thans van hemelbollen, waarbij onze groote aarde zoo ongeveer in 't niet verdwijnt, op afstanden om van te duizelen, alle in regelmatige banen loopend.

Het is het gevoel niet meer die ontzaggelijke natuurkrachten slechts dicht bij zich te hebben, maar veel meer nog op niet te peilen afstanden, dat als een der oorzaken moet worden beschouwd, dat een deel van 't menschdom meer onverschillig zich betoont in zake godsdienst — wat

Sluiten