Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan kannen wij opmerken, dat, omdat bjj elk getal, zonder dat een uitzondering denkbaar is, zjjn tweedomacht geplaatst kan worden, het aantal tweedemachten gelijk is aan het aantal getallen.

Toch is het aantal der natuurlijke getallen grooter dan dat der tweedemachtsgetallen; immers van 1 tot . 00 zjjn slechts 10 kwadraatgetallen. Nog anders wordt de zaak, als men tegenover de rij der natuurlijke getallen de rij

1 , 2", 3®, 4m, 5°, 6°°, 7°, 8", 9® oo®

stelt; dan ontstaat er zeker een oneindigheidsingcwikkeldheid. Oneindig groot bestaat voor ons niet: het is iets als een rond vierkant; evenmin als oneindig klein, dat iets is, als een vierkante cirkel. Door zijn toevlucht te nemen tot eenheden, of enkelvoudige wezens en de ziel te beschouwen als monade, als reëel wezen of als electron stuit inen altijd op de moeielijkheid van de vraag: „wat is een eenheid, wat is enkelvoudig.

Denkende aan de onbegrensde deelbaarheid is de prioriteitsvraag uit den volksmond: „Wat is er eerder geweest, kip of eiP" nog niet zoo stuitend ondoorgrondelijk.

B't Is ons menschen, stipjes op de vlakte van een planeet, dio zelf een zandkorrel is in de oneindige ruimte, ons ademtochten in den oncindigen tijd gegeven, de oneindig hooge werken in trouwen arbeid langzaam te leeren verstaan." Het blijft de vraag, of er niet met hetzelfde recht gezegd had kunnen worden: 't Is ons menschen, reuzen der schep ping, gegeven do werken der natuur te leeren verstaan. Immers, zijn wij er reeds aan gewoon als iets heel natuurlijks bij berekeningen aan den sterrenhemel ellenlange getallen te zien gebruiken, de grootste verbazing bij berekeningen in den electronen wereld ellenlange getallen als noemers

Sluiten