Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is niet aan te nemen, wordt er gezegd, dat a^e8 met den dood uit zou zijn, dat alles zonder eenig doel is geweest. Zonder eenig doel ? Juist de gedachte van onsterfelijkheid maakt ons bestaan tot iets doelloos, als zijnde het doel op een niet te bereiken oneindigen afstand gelogen.

Werkt iedere dag niet mee aan den opbouw van 't menscheljjk geheel ? Is dat nutteloos ? Is dat doelloos ? Is de regeering van een vorst nutteloos en doelloos geweest, omdat hij moet worden opgevolgd door een ander ? Is een dag vol zonneschijn nutteloos en doelloos, omdat hij voorbij gaat ? Is het menschelijk leven doelloos, omdat er een tijd komt, waarin de mensch het liefste, het dierbaarste, zijn werkkring en taak moet overdragen aan schouders, die wellicht sterker zijn ?

Wederom wordt er tegen ingebracht: Het zjjn kwesties, die niet het psychisch subject in zijn oorzaken raken.

Daar komen ze aan, enkele stervelingen. De majesteit der schepping was hun niet majestueus genoeg ! De weldaden, waarmoe ze dag aan dag werden overladen, waren hun niet talrijk of van belang genoeg! Zij komen uit het aardsche tranendal, uit do aardsche jammerkeet! Ze verwachten van hun God eindelijk eens wat, dat der moeite waard i» ! — Is het niet iets, wat op ondankbaarheid gelijkt ? Gelukkig, dat het getal dezer stervelingen wellicht uiterst klein is.

Redelijke wezens.

De erkenning van 't bestaan van de eeuwige wet van oorzaken en gevolgen in verband met ons psychisch subject in zijn oorzaken onbekend en in velband met het gevoel van vrijheid van wil, die inderdaad toch niet vrij is — is de erkenning van 't bestaan van de Almacht, of om in

Sluiten