Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou Luther haar hebben verkregen ; maar in plaats van vrede, ontdekte hij slechts zelfbeschuldiging en onrust. Hier in het klooster leerde Luther kennen, dat geen kloosterleven ten hemel leidt. Zeker zou hij hier als slachtoffer van onrust zijn weggeteerd, indien God aan dien zoekende geen leidsman had gezonden in den Vicaris-Generaal van de orde der Augustijner monniken in Duitschland, Johan van Staupitz. Deze, die het oppertoezicht had over de verschillende kloosters van die orde, moest die telkens bezoeken. Zoo kwam hij ook in het klooster, waarin Luther zich bevond. Zijn oog valt op hem, terwijl diens somber maar tevens verstandig uiterlijk zijne belangstelling trekt. Luther belijdt hem zijne onrust. Deze weet niet alleen door echt Evangelische taal zijn gemoed te troosten, maar wekt tevens hem op om met getrouwheid den Bijbel te lezen, dien hij in het klooster had gevonden.

Wanneer wij bij den terugblik op deze schets ons afvragen, wat heeft dat leven in het klooster aan Luther gebracht, dan kunnen wij daarop antwoorden : zeer zeker niet wat hij zocht. Rust heeft hij gezocht en door angst werd hij verteerd. Toch is die stap voor Luther's volgend leven van het hoogste belang geweest. Want dit leerde hij steeds meer, dat de weg door de kerk hem aangewezen, niet de rust hem bracht. Maar tevens vond hij daar een schat, die, hoe meer hij hem leerde kennen, van onwaardeerbare waarde bleek te zijn. Die schat was de Bijbel.

Luther te Rome.

Voor elk vroom Katholiek is Rome de heilige stad. Op die stad is zijn oog gericht als de plaats van waar de hulp komen zal. Daar troont de Paus. Deze is voor hem de Heilige Vader, die als plaatsvervanger van Christus op aarde leeft en regeert.

Dat bij hem de ware rust te vinden is en in zijne nabijheid de ware vroomheid en heiligheid is te zien, welk Katholiek zou dat niet gelooven ?

Ook Luther leefde in dat kinderlijk geloof. Hoe vaak zal hij in zijn angst den stillen wenscli hebben gekoesterd, om zijne schreden te mogen richten naar Rome. Want hij is verzekerd, daar zal hij rust vinden voor zijne ziel.

Zijn wensch wordt vervuld.

De Augustijner monniken wilden, om eene zaak bij den

Sluiten